top of page
Search

Taloyhtiöstrategia kirkastaa näkymän kiinteistön tulevaisuuteen

Updated: Jan 7, 2022

Joissakin tapauksissa taloyhtiöiden on syytä selkeyttää oman yhtiönsä kiinteistö-/ taloyhtiöstrategia ja tarvittaessa hakea sille hyväksyntä yhtiökokouksesta, jotta osakkaiden enemmistö on varmasti yhtä mieltä siitä mitä ja miten kiinteistön kanssa eletään pidemmällä tähtäimellä.


Yleinen lähtökohta on, että kiinteistöstä pidetään hyvää huolta, sitä korjataan ja kunnostetaan tarvittavilla tavoilla, jotta kiinteistö pysyy turvallisena ja asuttavana, mutta tämä ei ole kuitenkaan aina itsestäänselvyys. Taloyhtiön osakkailla on syytä olla rohkeutta nostaa myös purkuvaihtoehto kunnostusvaihtoehtojen rinnalle, mihin vaikuttaa esim. kiinteistön sijainti, tontin koko ja korjaustarpeen laajuus. Jos eriävien näkemysten riski on olemassa, on parempi kirkastaa yhteinen strategia. Toki strategia voi ajan mittaan elää ja mukautua markkinatilanteen, uusien osakkaiden intressien, viranomaissääntelyn muutosten sekä muiden olosuhteiden muuttumisen myötä, mutta sekin on parempi tehdä tietoisesti kuin sattumanvaraisesti.


Taloyhtiöstrategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, johon kootaan osakkaiden ja asukkaiden yhteiset tavoitteet kiinteistön kehittämiseksi ja asumiskokemuksen parantamiseksi. Taloyhtiöstrategialla parannetaan taloyhtiön johtamista ja tuetaan päätöksentekoa kaikissa taloyhtiötä koskevissa toiminnoissa. Taloyhtiöstrategian avulla päätöksenteosta tulee avoimempaa ja osakkaat sitoutetaan yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Taloyhtiöstrategia tukee taloyhtiön koko elinkaaren aikaista suunnittelua, johtamista ja kunnossapitoa.


Alla kiinteistöstrategian yleisiä vaihtoehtoja:


KIINTEISTÖÄ KORJATAAN JA ELINKAARIENNUSTETTA PIDENNETÄÄN:

VAIHTOEHTO 1: Nykyisen kiinteistön korjaukset toteutetaan hieman ennakoivasti, ennen kuin suurempia vahinkoja ja vahinkokorjauskustannuksia ennättää syntyä.

VAIHTOEHTO 2: Nykyisen kiinteistön korjaukset toteutetaan hieman jälkikäteisesti, vasta kun vahinkoja ja vahinkokorjauskustannuksia on alkanut kertyä.

VAIHTOEHTO 1 / 2 A: Korjaukset rahoitetaan keräämällä korotettavaa yhtiövastiketta ja ulkopuolisella rahoituksella (laina, joka kerätään osakkailta rahoitusvastikkeena).

VAIHTOEHTO 1 / 2 B: Korjausten rahoittamiseksi selvitetään mahdollisuus myydä lisärakentamiseen liittyvä merkintäoikeus (rakennusoikeus) ulkopuoliselle rakennuttajalle.


KIINTEISTÖ KÄYTETÄÄN NYKYISEN ELINKAARENSA LOPPUUN:

VAIHTOEHTO 3: Nykyistä kiinteistöä ei korjata merkittävästi, vaan siitä tehdään päivitetty elinkaariarvio ja päätetään, että kiinteistö käytetään elinkaarensa loppuun, jonka jälkeen se puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, nykyistä isompi ja/ tai tehokkaampi kiinteistö (markkinatilanteen niin salliessa).Onko teidän taloyhtiöissä laadittu taloyhtiöstrategia? Koitko siitä olleen hyötyä osakkaille?

Oliko helppo rasti vai haluatteko antaa vinkkejä ja suosituksia muille sen laatimista harkitseville?Yhteistyöterveisin,

Tiina


28 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page