top of page

TAUSTAA JA HYÖDYT

MIKSI KANNATTAA RAKENTAA ULLAKKOTILOJA / LISÄKERROKSIA?

Olemassa olevien kiinteistöjen käyttö lisärakentamisen perustana luo arvoa sekä nykyisille että uusille osakkeenomistajille:

  • Taloyhtiöt saavat myyntituoton uusien rakennettavien huoneistojen merkintäoikeuden myymisestä, mikä auttaa vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustoimien rahoittamisessa. 

  • Kiinteistöön rakennetaan uusi, kestävä ja energiatehokas yläpohja ja vesikatto. 

  • Mahdollisuus rakentaa hissittömiin rakennuksiin kokonaan uudet hissit tai hissien korotusten yhteydessä toteuttaa hissien peruskorjaukset tai uusiminen. 

  • Hankkeeseen voidaan taloyhtiön toiveesta yhdistää myös maalämpö- ja aurinkosähkövoimaloiden selvitykset ja rakentaminen.

  • Taloyhtiö saa uusia vastikkeenmaksajia kattamaan tulevaisuuden ylläpito- ja korjauskustannuksia ja kasvattaa taloyhtiön arvoa.

  • Uusien huoneistojen asukkaat saavat puolestaan mahdollisuuden asua uusissa, teknisesti moderneissa ja korkealaatuisissa kodeissa lähellä keskusta-alueita.

CLT- JA PUUELEMENTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

Puurakentamisen ja CLT- tai kevytrakenteisten suurelementtien käyttömahdollisuudet ovat kasvamassa, sillä ne ovat ekologisia rakennusmateriaaleja ja mittatilausvalmistettuina nopeita asentaa. 

Suunnittelussa tulee hyödyntää tarkkaa vanhojen rakenteiden laserkeilausta lähtötietojen luotettavuuden varmistamiseksi ja hanke on hyvä toteuttaa tietomallinnusta hyödyntäen, jolloin mahdolliset poikkeamat ja suunnitelmien ristiriitaisuudet voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa. Esivalmistettujen elementtien käyttö mahdollistaa paremman laadun-, kosteuden- ja työmaaturvallisuuden hallinnan sekä lyhentää rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä nykyisille asukkaille.

Puurakenteiden kevyt paino mahdollistaa niiden käytön nykyisten kiinteistöjen päällä myös niissä tapauksissa, kun vanhoille rakenteille on asetettu tiukempia painorajoituksia.

Taustaa.jpg

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

Helsingissä jopa 56 % kaikista hiilidioksidipäästöistä arvioidaan johtuvan kiinteistöjen lämmityksestä. Meidän kaikkien lisärakentamishankkeen osapuolten kannattaa ottaa vastuuta ja olla riittävän kunnianhimoisia nykyisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa. 

Ullakko- ja lisäkerrosrakentamisen yhteydessä kiinteistöön rakennetaan uusi, teknisesti moderni ja kestävä sekä nykyistä merkittävästi energiatehokkaampi yläpohja, joka vähentää nykyisten kiinteistöjen lämpöhukkaa.

Myös ikkuna-aukotukset tulee suunnitella energiatehokkuus huomioiden, mutta kestävyydestä, tyylistä ja toimivuudesta tinkimättä.

Kattokuva.jpg
Vy%C3%B6dykkeet_edited.jpg

ULLAKKO- JA LISÄKERROSRAKENTAMINEN HELSINGISSÄ

Ullakko- ja lisäkerrosrakentaminen tukee Helsingin kaupungin asettamia täydennysrakentamiseen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä tavoitteita.

Koko Helsingin kaupungin alueella on voimassa poikkeamispäätös, jonka nojalla asuinkerrostalojen ‎ullakot voidaan muuttaa asuinkäyttöön. Lisäksi Helsingin kaupunki on hyväksynyt suunnitteluperiaatteet kerrostaloalueen täydennysrakentamiselle esim. Kulosaaressa.

Helsingin kaupungin ullakkorakentamista koskevassa kaupunkikuvallisissa vyöhykkeissä ullakkorakentamiselle on saatettu asettaa rajoituksia sekä erityisiä ehtoja julkisivuille tai ikkuna-aukotuksille. 

"Ullakkorakentamisen yleisehtona on, että rakennuksen sisäisiä tai ulkoisia arkkitehtonisia arvoja ei turmella. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa rajoitetaan sellaista ullakkorakentamista, joka aiheuttaisi muutoksia vesikattoon tai muulla tavoin heikentäisi rakennuksen arvoa."

Lisätietoja Helsingin kaupungin ullakkorakentamisen nettisivuilta (linkki alla).

bottom of page