top of page

VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ RAKENTAMINEN

Olemme sitoutuneet korkealaatuiseen rakentamiseen ja yhteistyöhön kaikkien kumppaneidemme kanssa

YMPÄRISTÖ

Olemme tietoisia, että rakennustoiminnalla on merkittävä vaikutus ympäristöön. On meidän vastuumme ja velvollisuutemme hakea mahdollisuuksia ympäristön laadun parantamiseksi. Tämän vuoksi käytämme projekteissa kestäviä luonnonmateriaaleja, ja sitoudumme rakentamisen laatuun, joka on energiatehokasta, kestävää, ja siten luontoa säästävää. 

IHMISET

Sekä oma että yhteistyökumppaneidemme henkilöstö on suurin voimavaramme, ja yhdessä muodostamme yhteisen Kiinteistö-Silta -hanketiimin. 

Kannatamme yhdenvertaisia oikeuksia ja kannustamme yrittäjämäistä lähestymistapaa, jossa jokaisella henkilöllä on oikeus ottaa kantaa ja vaikuttaa oman roolinsa lisäksi myös kokonaisprosessiin ja sen vaikutuksiin. Uskomme, että tällä on merkittävä vaikutus sekä työtyytyväisyyteen kuin myös kaikkien työvaiheiden ja lopputuotteen laatuun. 

Haluamme sekä tiimihengen että asiakassuhteiden kukoistavan projektin alusta loppuun.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Terveys ja turvallisuus ovat ykkösprioriteettejamme kaikessa tekemisessämme ja koko tuotantoketjun lävitse. Olemme sitoutuneita ylläpitämään ja kehittämään henkilöstömme terveyttä ja turvastandardeja onnettomuuksien nollatason varmistamiseksi.  


Painotamme ennakoivaa turvallisuuskulttuuria asianmukaisen koulutuksen ja erikoisosaajien käytön avulla. 

LAATU JA LAADUN VALVONTA

Kiinteistö-Sillassa olemme sitoutuneita korkeaan laatuun ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen.


Noudatamme toiminnassamme voimassaolevia lakeja, säännöksiä ja rakennusmääräyksiä ja tulemme vertaamaan toimintojamme soveltuvin osin laatujärjestelmiin.

Panostamme myös suunnittelun ja toteutuksen laadukkaaseen dokumentaatioon, jolloin projektin eteneminen ja seuranta on tarvittaville osapuolille läpinäkyvää ja tehokasta sekä rakentamisen jälkeinen dokumentaatio on kunnossa taloyhtiön hyödynnettäväksi.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN KASVUA JA KEHITYSTÄ PUUSTA -OHJELMA

Kiinteistö-Silta on ollut luotsaamassa Ympäristöministeriön tukemaa hanketta, jossa kehitettiin tehokas hankekonsepti lisäkerros- ja ullakkorakentamiselle. Hankkeen tavoitteena oli puurakenteisten ja mittatilauksesta valmistettujen suurelementtejä hyödyntävän lisäkerros- ja ullakkorakentamisen konseptointi.

Kehitimme lisärakennushankkeen arvoketjusta muodostetulle kumppaniverkostolle ja vanhojen kerrostalokiinteistöjen taloyhtiöille selkeän prosessi-, yhteistyö-, vastuunjako-, sopimusrakenne- ja hankeviestintämallin lisäkerros-/ ullakkorakentamishankkeisiin liittyen.

Lue lisää laatimastamme taloyhtiöiden lisärakenentamisen hankekäsikirjasta:

YM.jpg
bottom of page