top of page

VASTUULLISUUS

Olemme sitoutuneet korkealaatuiseen rakentamiseen ja yhteistyöhön kaikkien kumppaneidemme kanssa

YMPÄRISTÖ

Olemme tietoisia, että rakennustoiminnalla on merkittävä vaikutus ympäristöön. On meidän vastuumme ja velvollisuutemme hakea mahdollisuuksia ympäristön laadun parantamiseksi. Tämän vuoksi käytämme projekteissa kestäviä luonnonmateriaaleja, ja sitoudumme rakentamisen laatuun, joka on energiatehokasta, kestävää, ja siten luontoa säästävää. 
Toimintamme seurantamittareissa on mukana myös kiinteistön elinkaarimittareita ja laadimme ullakko- ja lisäkerroshankkeille elinkaaren hiilijalanjälkilaskennan.

IHMISET

Sekä oma että yhteistyökumppaneidemme henkilöstö on suurin voimavaramme, ja yhdessä muodostamme yhteisen Kiinteistö-Silta -hanketiimin. 

Kannatamme yhdenvertaisia oikeuksia ja kannustamme yrittäjämäistä lähestymistapaa, jossa jokaisella henkilöllä on oikeus ottaa kantaa ja vaikuttaa oman roolinsa lisäksi myös kokonaisprosessiin ja sen vaikutuksiin. Uskomme, että tällä on merkittävä vaikutus sekä työtyytyväisyyteen kuin myös kaikkien työvaiheiden ja lopputuotteen laatuun. 

Haluamme sekä tiimihengen että asiakassuhteiden kukoistavan projektin alusta loppuun.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Terveys ja turvallisuus ovat ykkösprioriteettejamme kaikessa tekemisessämme ja koko tuotantoketjun lävitse. Olemme sitoutuneita ylläpitämään ja kehittämään henkilöstömme terveyttä ja turvastandardeja onnettomuuksien nollatason varmistamiseksi.  


Painotamme ennakoivaa turvallisuuskulttuuria asianmukaisen koulutuksen ja erikoisosaajien käytön avulla. 

LAATU JA LAADUN VALVONTA

Kiinteistö-Sillassa olemme sitoutuneita korkeaan laatuun ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen.


Noudatamme toiminnassamme voimassaolevia lakeja, säännöksiä ja rakennusmääräyksiä ja tulemme vertaamaan toimintojamme soveltuvin osin laatujärjestelmiin.

Panostamme myös suunnittelun ja toteutuksen laadukkaaseen dokumentaatioon, jolloin projektin eteneminen ja seuranta on tarvittaville osapuolille läpinäkyvää ja tehokasta sekä rakentamisen jälkeinen dokumentaatio on kunnossa taloyhtiön hyödynnettäväksi.

YM.jpg
bottom of page