top of page

KIINTEISTÖ-SILLAN HANKE- JA PALVELUKONSEPTI

PYRIMME TARJOAMAAN TALOYHTIÖILLE MAHDOLLISIMMAN KORKEALAATUISEN, ENNAKOITAVAN JA VAIVATTOMAN VAIHTOEHDON LISÄRAKENTAMISEN HYÖTYJEN SAAVUTTAMISEEN

Toimimme joustavasti hankekohtaisesti sovittavalla yhteistoimintamallilla: 

A) varhaisen yhteistyömallin puitteissa vastaamme lisärakentamisen rakennuslupasuunnittelusta sekä rakentamisesta kokonaisvaltaisesti,

tai 

B) vaihtoehtoisesti voimme toimia mallilla, jossa taloyhtiö tilaa itse lisärakentamiseen tarvittavat suunnitelmat ja kilpailuttaa rakennusoikeuden myynnin vasta myöhemmässä hankevaiheessa. Tällöin toimisimme lisärakentamisen rakennuttajana rakennuslupasuunnitteluvaiheen jälkeen vastaten tarvittavasta toteutus- ja detaljisuunnnittelusta, rakentamisen valmistelusta, ohjauksesta, toteutuksesta ja valvonnasta sekä hankeviestinnästä ja valmiiden asuntojen myynnistä.

Kiinteistö-Silta toimii ullakko- ja lisäkerroshankkeissa vastuullisena rakennuttajana ja ottaa vastatakseen kokonaisvaltaisen hankkeenjohdon ja rakennuttajavastuun. Hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kokeneiden kumppaneiden ja urakoitsijoiden kanssa, jotka hyväksytetään taloyhtiön edustajilla ennen rakentamisen käynnistämistä.

Kiinteistö-Silta vastaa myös kattavasta ja ennakoivasta hankeviestinnästä ja tarjoaa taloyhtiölle henkilökohtaista palvelua rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.

Business Meeting
KIINTEISTÖ-SILLAN HANKEKONSEPTI
 1. Hanketuki taloyhtiöiden edustajille: mm. osakasinfomateriaalit

 2. Yhteisten tavoitteiden ja laatuvaatimusten asettaminen

 3. (Tarvittaessa sopimusrakenteen ja sopimusluonnosten laatiminen)

 4. Kattava hankeviestintä

 5. Maalämpö- / aurinkosähkövoimala-ratkaisujen kartoitus ja päätöksenteon tuki

 6. (Tarvittaessa hissiratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen)

 7. (Tarvittaessa kaavamuutos-/ rakennuslupasuunnittelu ja -menettelyt sekä niihin liittyvät viranomaiskäsittelyt taloyhtiön kanssa sovittavalla yhteistoimintamallilla)

 8. Toteutus- ja detaljisuunnittelu

 9. Rakentamisen valmistelu, sopimus-, urakka- ja materiaalihallinta

 10. Hankkeen budjetointi ja rahoituksen järjestäminen

 11. Rakennuttaminen ja valvonta

 12. Kokonaisvaltainen rakennuttajavastuu

 13. Laatu- ja hanketavoitteiden seuranta ja raportointi; sovitut riskienhallintatoimenpiteet

 14. Viranomaisyhteistyö ja tarvittava raportointi / hyväksyttäminen

 15. Käyttöönottotehtävät

 16. Uusien asuntojen myynti

 17. Huoneistojen käyttöönottotehtävät.

 18. Takuu- ja vastuuajan tehtävät sekä -vastuut

bottom of page