top of page
OH1_www.jpg

HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Taloyhtiön kannalta hanke käynnistyy arvioimalla kiinteistön pitkän tähtäimen korjaus- ja kehittämissuunnitelmaa sekä ullakko- tai lisäkerrosrakentamisen rakennettavuuden edellytyksiä ja tuottopotentiaalia. Myös osakkeenomistajien kanta lisärakentamiseen kannattaa selvittää joko yhtiökokouksen yhteydessä tai erillisen osakaskyselyn avulla, sillä se edesauttaa hankkeen ennakoitavuutta ja tulevaa päätöksentekoa.

Esiselvitysten jälkeen taloyhtiö päättää hankkeen mahdollisesta jatkosta seuraavilla vaihtoehdoilla:

A) Taloyhtiö kilpailuttaa rakennettaviin huoneistoihin liittyvän merkintäoikeuden myynnin jo ennen rakennuslupasuunnittelun käynnistämistä sitouttaen valittavan ullakkorakennuttajan hankkeen alussa. Tällöin valittava rakennuttaja kantaa hankkeen kokonaisvaltaisen suunnittelu- ja toteutusvastuun.

tai

B) Taloyhtiö teettää rakennuslupasuunnitelmat (lisäkerrosrakentamisessa myös kaavamuutossuunnitelmat) sekä hakee rakennusluvan, jonka jälkeen kilpailuttaa ja myy rakennus-/ merkintäoikeuden. Valittava rakennuttaja vastaa toteutussuunnittelusta ja suunnitelmien täsmentämisestä (tai mahdollisesta muuttamisesta) ja hankkeen varsinaisesta toteuttamisesta.

HANKKEEN PÄÄVAIHEET

SELVITYKSET

 • Taloyhtiön sisäinen keskustelu ja päätös lähteä selvittämään hankepotentiaalia.

 • Alustava hankeselvitys ja rakennusvalvonnan ennakkoneuvottelu.

 • (Osakasinfo-tilaisuudet)

 • Hankkeen toteuttamismallin valinta: päätös missä vaiheessa Taloyhtiö kilpailuttaa myytävän merkintäoikeuden.

SUUNNITTELU

 • Viitesuunnitelmien laatiminen.

 • Soveltuvuusselvitys ja ennakkolausunnon hakeminen rakennusvalvonnan kokoamalta ullakkotyöryhmältä.

 • Erityisalan suunnittelijoiden nimittäminen ja tekninen ennakkoneuvottelu.

 • Rakennuslupa- ja toteutussuunnittelu sekä rakennusluvan hakeminen.

TOTEUTUS

 • Rakentamisen valmistelu, ohjaus ja valvonta.

 • Osakas-, asukas- ja naapuriviestintä sekä tilannepäivitykset sovittavan yhteistyö- ja viestintämallin mukaisesti.

 • Valmistuminen ja käyttöönotto.

 • Takuuajan tarkastukset.

bottom of page