top of page
Sun through the Branches

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN KASVUA JA KEHITYSTÄ PUUSTA -OHJELMA

Kiinteistö-Silta on ollut luotsaamassa Ympäristöministeriön tukemaa hanketta, jossa kehitettiin tehokas hankekonsepti lisäkerros- ja ullakkorakentamiselle. Hankkeen tavoitteena oli puurakenteisten ja mittatilauksesta valmistettujen suurelementtejä hyödyntävän lisäkerros- ja ullakkorakentamisen konseptointi.

Kehitimme lisärakennushankkeen arvoketjusta muodostetulle kumppaniverkostolle ja vanhojen kerrostalokiinteistöjen taloyhtiöille selkeän prosessi-, yhteistyö-, vastuunjako-, sopimusrakenne- ja hankeviestintämallin lisäkerros-/ ullakkorakentamishankkeisiin liittyen.

Lue lisää taloyhtiöiden lisärakentamisen hankekäsikirjasta:

HANKKEEN OSA-ALUEET:

1. LISÄRAKENTAMISEN ARVOVERKOSTON YHTEISTYÖ- JA SOPIMUSKONSEPTIN KEHITTÄMINEN

2. VERKOSTOHANKKEEN TIETOMALLINNUSPOHJAISEN PROJEKTINJOHDON KEHITTÄMINEN

3. TALOYHTIÖIDEN LISÄRAKENTAMISEEN LIITTYVÄN PÄÄTÖKSENTEKO- JA VIESTINTÄMALLIN KEHITTÄMINEN

4. ULLAKKORAKENTAMISEN TOTEUTUS VALITUSSA KIINTEISTÖSSÄ - YHTEISTYÖ-, SUUNNITELU- JA TOTEUTUSRATKAISUT 

Kehityshankkeen aikataulu: 1.9.-2020 - 30.9.2022

bottom of page