top of page

TALOYHTIÖLLE / OSAKKAILLE

TARJOAMME TALOYHTIÖILLE KATTAVIA KORJAUS- JA LISÄRAKENTAMISEN PALVELUITA LAADUKKAASTI JA LUOTETTAVASTI AVAIMET KÄTEEN-PERIAATTEELLA:

1. KORJAUSRAKENTAMINEN JA PALOKATKOKORJAUKSET

Vanhat kiinteistöt tarvitsevat kiinteistöstrategiansa mukaisia korjausoimenpiteitä sekä joissakin tapauksissa myös vanhojen virheiden korjauksia.

Toteutamme mm. palokatkokorjauksia yhteistyökumppanimme kanssa pk-alueella sijaitseviin taloyhtiöihin.

2. LISÄRAKENTAMINEN

Lisärakentaminen mahdollistaa taloyhtiöille useita hyötyjä: suoran merkintähinnan lisäksi taloyhtiö saa uusitun vesikaton ja yläpohjan sekä uusia vastikkeenmaksajia, mikä edesauttaa sitä, että vanhasta kiinteistöstä voidaan pitää entistä paremmin huolta. Lisäksi kaupunki edellyttää hankkeilta asumisviihtyvyyden parantamistoimia, jonka kautta nykyiset asukkaat saavat hieman lisähyvitystä rakentamisen aikaisesta häiriöstä.

Olemassa olevien kiinteistöjen käyttö lisärakentamisen perustana onkin luoda arvoa sekä nykyisille että uusille osakkeenomistajille:

 • Taloyhtiöt saavat myyntituoton uusien rakennettavien huoneistojen merkintäoikeuden myymisestä, mikä auttaa vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustoimien rahoittamisessa. 

 • Kiinteistöön rakennetaan uusi, kestävä ja energiatehokas yläpohja ja vesikatto. 

 • Mahdollisuus rakentaa hissittömiin rakennuksiin kokonaan uudet hissit tai hissien korotusten yhteydessä toteuttaa hissien peruskorjaukset tai uusiminen. 

 • Hankkeeseen voidaan taloyhtiön toiveesta yhdistää myös maalämpö- ja aurinkosähkövoimaloiden selvitykset ja rakentaminen.

 • Taloyhtiö saa uusia vastikkeenmaksajia kattamaan tulevaisuuden ylläpito- ja korjauskustannuksia ja kasvattaa taloyhtiön arvoa.

 • Uusien huoneistojen asukkaat saavat puolestaan mahdollisuuden asua uusissa, teknisesti moderneissa ja korkealaatuisissa kodeissa lähellä keskusta-alueita.

Lue lisää Kiinteistö-Sillan julkaisemasta lisärakentamisen hankekäsikirjasta:

KORJAUS-/ LISÄRAKENTAMINEN KÄYNNISSÄ?

Esitämme hankkeesta tarkempia lisätietoja taloyhtiöiden omilla hankesivuilla:

(kirjautumissalasana on lähetetty osakkaille / sen saa sähköpostitse isännöitsijältä)

LISÄRAKENTAMINEN POHDINNASSA?

Voisiko myös teidän taloyhtiönne hyötyä lisärakentamisesta?

Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan mahdollisista lisärakentamisen vaihtoehdoista. Teemme maksuttoman esiselvityksen ja voimme tukea hankkeiden liikkeellelähtöä.

Keskustelut ja esiselvitykset eivät sido teitä millään tavalla.

HANKKEEN PÄÄVAIHEET

SELVITYKSET

 • Taloyhtiön sisäinen keskustelu ja päätös lähteä selvittämään hankepotentiaalia.

 • Alustava hankeselvitys ja rakennusvalvonnan ennakkoneuvottelu.

 • Osakasinfo-tilaisuudet

 • Hankkeen toteuttamismallin valinta: päätös missä vaiheessa Taloyhtiö kilpailuttaa myytävän merkintäoikeuden.

SUUNNITTELU

 • Viitesuunnitelmien laatiminen.

 • Soveltuvuusselvitys ja ennakkolausunnon hakeminen rakennusvalvonnan kokoamalta ullakkotyöryhmältä.

 • Erityisalan suunnittelijoiden nimittäminen ja tekninen ennakkoneuvottelu.

 • Rakennuslupa- ja toteutussuunnittelu sekä rakennusluvan hakeminen.

TOTEUTUS

 • Rakentamisen valmistelu, ohjaus ja valvonta.

 • Osakas-, asukas- ja naapuriviestintä sekä tilannepäivitykset sovittavan yhteistyö- ja viestintämallin mukaisesti.

 • Valmistuminen ja käyttöönotto.

 • Takuuajan tarkastukset.

MITÄ, MITEN, MIKSI?

MITÄ?

 • ​Merkittävään osaan vanhoja kiinteistöistä on rakennettavissa uusia asuinhuoneistoja ullakkotiloihin tai kattojen päälle. 

 • Yleiset aiempien aikakausien rakennetyypit kestävät kevyen puurakenteisen lisärakentamisen ja kaupungin rakennusvalvonta suhtautuu varsin myötämielisesti korkealaatuisesti suunniteltuun täydennysrakentamiseen.

MITEN?

 • Korkealaatuisesti ja riskihallitusti. Hyvässä yhteistyössä taloyhtiön ja hankekumppaneiden kanssa, jotka suhtautuvat rakentamiseen korkealla ammattitaidolla.

 • Kattavalla hankeviestinnällä osakkaille, asukkaille ja muille sidosryhmille.

 • Laadun ja tehokkuuden parantamiseksi hyödyntäen mittatilausvalmistettuja, puurakenteisia suurelementtejä (siltä osin kuin mahdollista kiinteistön ja kattorakenteiden muoto huomioiden).

 • Esiselvityksen jälkeen voimme tehdä taloyhtiölle tarjouksen ullakko- tai lisäkerrosrakentamiseen oikeuttavan merkintäoikeuden ostamisesta, jonka jälkeen suunnittelemme ja rakennamme uudet korkealaatuiset huoneistot. Samalla uusimme kiinteistön vanhan yläpohjan ja vesikaton, jolloin taloyhtiöön saadaan energiatehokas ja teknisesti moderni uusi kattorakenne.

MIKSI?

 • Vanhat taloyhtiöt saavat myyntituottoja kattamaan kiinteistön korjauskustannuksia, lisää tulevaisuuden vastikkeenmaksajia sekä uudet ja teknisesti modernit vesikatot ja eristetyt yläpohjat.

 • Olemassa olevan infrastruktuurin ja kaupunkiympäristön käytön tehostaminen.

 • Uudet asukkaat saavat upeat, rakenteellisesti ja taloteknisesti täysin uudet kodit kauniilla kaupunkinäkymillä. Koska lisärakentaminen tehdään vanhoille asuinalueille, sijaitsevat asunnot kattavien palvelujen ja kulkuyhteyksien läheisyydessä. 

bottom of page